LIÊN HỆHỎI - ĐÁP TRỰC TUYẾN

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

WEB NHANH - Thiết kế web nhanh


Tra theo từ điển:LIÊN KẾT WEBSITE

Liên hệ trực tuyến

 • (Đồng Đức Thiện)
 • (admin)
 • (admin)

Điều tra ý kiến

Dạy học khó hay dễ
Dễ
Bình thường
Khó
Rất khó

Thống kê chi tiết

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Page Rank

  Page Rank

  Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với (¯`·.º-:¦:- Hóa học phổ thông - Trang thông tin, tư liệu học tập Hóa học-:¦:-º.·´¯).

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Search google

  Hãy sử dụng chức năng này để truy cập nhanh hơn!

  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Đồng Đức Thiện (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:00' 05-02-2009
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 53
  Số lượt thích: 0 người


  Bộ giáo dục và đào tạo

  Giáo trình
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

  (Tái bản lần thứ nhất)  Chủ biên
  PGS, TS. Mạch Quang Thắng


  Tập thể tác giả
  - PGS. Lê Mậu Hãn Chương I
  - TS. Vũ Quang Hiển Chương II
  - TS. Phạm Ngọc Anh Chương III
  - PGS, TS. Ngô Đăng Tri Chương IV
  - PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
  - PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VI
  - TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo


  Cộng tác viên
  Vũ Thanh Bình
  Chương I

  Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát
  triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập
  tư tưởng Hồ Chí Minh

  Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt
  Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

  Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành
  trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc
  địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ.

  Bắt đầu từ mùa xuân năm 1930, dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Hồ Chí Minh, dân
  tộc Việt Nam đã đoàn kết thành một khối, kiên cường chiến đấu và dựng xây đất nước, giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và có tính thời đại sâu sắc. Có được những thắng lợi vĩ đại đó là nhờ Đảng và nhân dân ta được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá
  III lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời có viết: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta"1.

  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ: Hồ Chí Minh đã đề xướng đường lối độc
  lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau này được đúc kết lại trong khẩu hiệu nổi tiếng: Không có gì quý hơn độc lập, tự do2.

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp khái quát: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận
  về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam... Đó là tư tưởng cách mạng không ngừng, từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội, nội dung
  cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (giai cấp), giải phóng con người. Nói ngắn gọn là độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội; hay nói gọn hơn: độc lập dân
  tộc và chủ nghĩa xã hội"3.

  Chủ tịch Phiđen Caxtrô Rudơ (Cuba) cho rằng: Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách thiên tài cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và cuộc đấu tranh vì quyền lợi quần chúng bị bọn phong kiến và giai cấp bóc lột áp bức... Sự nghiệp giải phóng dân tộc và
  sự nghiệp giải phóng xã hội là hai điểm then chốt trong học thuyết của Người1.  1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 516.
  2. Xem: Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh, quá khứ, hiện tại và tương lai, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 18.
  3. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
  2003, tr. 98.

  1. Xem: Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, tr .76.
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và đã quyết định ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động"2.

  Vì vậy, nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong cán bộ, đảng viên, nhất là học sinh, sinh viên thuộc hệ thống nhà trường của cả nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
   
  Gửi ý kiến

  QUẢNG CÁO

  Free money making opportunity